Paardrijlessen....

Paardrijden…

Paardrijden kan voor mensen met een beperking veel betekenen, denk hierbij aan balans, motoriek en oog- handcoördinatie verbetering. PGM beschikt over verschillende soorten zadels en aangepaste materialen om het paardrijden mogelijk te maken. Ook is er de beschikking over een tillift om de ruiter op het paard te zetten.

Uniek bij PGM is het huifbedrijden. Huifbedrijden maakt paardrijden mogelijk voor mensen met een meervoudige beperking. De ruiter hoeft tijdens het huifbedrijden zelf niets te doen. De kracht zit ‘m in het zich laten bewegen, dit geeft pure – en totale ontspanning. Maar de effecten gaan verder. Zo blijkt in de praktijk dat huifbedrijden ook kan resulteren in obstipatievermindering en het losmaken van vastzittend slijm in de longen.

Aanmelden voor lessen

Op De Baander kunnen door mensen met een beperking diverse disciplines van de paardensport worden beoefend. Afhankelijk van de zwaarte van de beperking kan men paardrijden of deelnemen aan enkele specifieke rijvormen, zoals mennen, huifbedrijden (liggend) en voltige (gymnastiek te paard). De rijlessen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. Dit is helemaal afhankelijk van de persoonlijke situatie. Alle lessen vinden plaats overeenkomstig de doelstelling en uitgangspunten van de landelijke Federatie Paardrijden Gehandicapten, kortweg de FPG. Ook bieden wij op kleine schaal reguliere paardrijlessen aan.

Ruiters worden uitsluitend tot de lessen en andere activiteiten op De Baander toegelaten indien hiervoor geen medische beperkingen gelden. Zo nodig wordt advies ingewonnen bij een behandelend arts of therapeut. De rijlessen worden gegeven door bevoegde en ervaren instructeurs en instructrices. De accommodatie voldoet aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van het paardrijden door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden? Neem dan gerust contact met ons op via  info@pgmdebaander.nl

Gemiste lessen

Verhindering van deelname aan lessen zo mogelijk tenminste 24 uur van tevoren doorgeven aan de instructeur. Dan kunnen wij tijdig de vrijwilligers informeren.
Alleen in geval van afzeggen door de manege of stichting (door bv strenge vorst) en door uitval van lessen op feestdagen, hoeft geen lesgeld te worden betaald.
Gemiste lessen worden niet terugbetaald

In geval van ziekte/ blessure van ruiter/amazone is het niet mogelijk de les in te halen en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Beëindiging / opzegging

Beëindiging / opzegging van deelname aan de lessen gebeurt schriftelijk / email met een opzegtermijn van 1 maand en de opzegging kan per mail naar info@pgmdebaander.nl 

Huis Reglement

Huis Reglement

Paardrijden op de Baander

Voor onze doelgroep bieden wij verschillende manieren van rijden:

Paardrijden

In de lessen kan aan verschillende doelstellingen worden gewerkt bijvoorbeeld:

 • door veel structuur te bieden het vertrouwen te vergroten en hierbij ook de zelfstandigheid;
 • door gerichte oefeningen de balans en coördinatie verbeteren;
 • door samenwerking aan sociale vaardigheden werken.

Ook bieden wij speciale (groeps)lessen voor kinderen/jongeren/volwassenen met een autismestoornis, dyslexie, dyscalculie ​ en faalangst.​​

Paardrijden bij PGM vindt plaats op maandag ochtend en middag, dinsdagmiddag en avond en woensdagmiddag.

Reguliere paardrijlessen

​Ook bieden wij (op kleine schaal) reguliere paardrijlessen.

Huifbedrijden

​​Het huifbedrijden heeft een masserende werking, is ontspannend en goed voor het lichamelijk functioneren van de cliënt.

Huifbedrijden vindt plaats op maandagochtend, donderdagochtend, middag en avond en zaterdagochtend.

Mennen

Er kan menles gevolgd worden, maar ook kan er meegereden worden op de menwagen.

Mennen vindt plaats op donderdagochtend. ​​

Aanvragen Proefles

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  Onderwerp

  Ik ben

  Ik wil me aanmelden voor

  Korte toelichting

  Tarieven & Contributie 2024

  Klik op afbeelding om te vergroten

  Huisregels PGM de Baander

  • De lessen duren 30/45/60 minuten, inclusief de tijd die nodig is om op -/af te stijgen. (Dit is medeafhankelijk van de begeleidingsvraag van de amazone/ruiter)
  • In de zomerperiode is PGM de Baander 4 weken voor lessen gesloten. Er is 2 weken kerstvakantie.
  • Als een ruiter/amazone niet aanwezig kan zijn op een les meldt hij/zij zich af bij de instructrice. (Het telefoonnummer wordt door de instructrice verstrekt aan de ruiter/amazone)
  • In geval van ziekte/ blessure van ruiter/amazone is het niet mogelijk de les in te halen en vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
  • Bij ziekte en/ of afwezig zijn van de instructeur kunnen de eerste twee afgezegde lessen niet ingehaald worden. PGM de Baander zorgt dat bij langdurige afwezigheid de daaropvolgende lessen wel doorgang vinden middels invalinstructie.
  • Het is alleen mogelijk om schriftelijk of mail de overeenkomst voor lessen te beëindigen per ingang van het daaropvolgende nieuwe kwartaal. (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober)
  • Door het invullen van het digitale inschrijfformulier en een machtigingsformulier bij PGM de Baander voor rijlessen, menlessen of huifbedrijden verleent de ruiter/amazone (ouder/wettelijke vertegenwoordiger) PGM de Baander toestemming voor automatische incasso
  • Communicatie omtrent de lessen en activiteiten van PGM de Baander zal gedaan worden via het bij het secretariaat bekende e-mailadres van de leerling. (Ouder/wettelijke vertegenwoordiger)
  • PGM de Baander is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures welke mogelijk ontstaan zijn tijdens een les.
  • PGM de Baander is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers aan de lessen van PGM de Baander.
  • Wanneer PGM de Baander les moeten annuleren als gevolg van door de overheid opgelegde (Corona) maatregelen is het niet mogelijk om lessen in te halen of financieel te compenseren.