Privacy Verklaring en Cookiegebruik op onze website…

Privacy Verklaring en Cookiegebruik PGM de Baander…

PGM de Baander Meppel (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel), gevestigd aan Oosterboerweg 35b, 7943KE Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat
Oosterboerweg 35b
7943 KE Meppel
e-mail: secretaris@pgmdebaander.nl

Mabel Baumgarten (Secretaris 2022) is aanspreekpunt (functionaris) gegevensbescherming van PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel). Zij is te bereiken via secretaris@pgmdebaander.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) verwerkt een aantal van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier of van ons machtigingsformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (wanneer u deze aan ons verstrekt):

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer voor de doorlopende machtiging wanneer u jaarlijks wilt doneren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website verwerkte geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pgmmeppel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Uw jaarlijkse donatie te kunnen incasseren (tot u deze intrekt)

Geautomatiseerde besluitvorming

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Wij maken geen gebruik van dergelijke geautomatiseerde verwerking.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

-Gegevens die wij via een formulier op onze website (contact of automatische incasso formulier) van u ontvangen hebben bewaren wij een week op onze server. De gegevens worden daarna overgenomen in onze offline dossiers.

​​​-Onze google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) verstrekt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
En altijd met toestemming van u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
(Cookie: Googly Analytics, Naam: _utma, Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet, Bewaartermijn: 26 maanden)

​​Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
​De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
​U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer over cookiegebruik specifiek voor deze website: http://www.cookiechecker.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
​Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

​U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pgmmeppel.nl.

​Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@pgmmeppel.nl.

PGM de Baander (Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel) heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:​

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.